Het leven


Het leven
is eigenlijk
niet eerlijk.

Je doet je best,
je leven lang,
maar uiteindelijk
heeft het geen belang.

Het loopt
voor niemand
goed af.

Hoe je je best
ook hebt gedaan...
je gaat er aan.