Het kan snel gaan

Ik herinner het me nog...

Nonkel Jos was een mop
aan het vertellen
van een Hollander
en een Belg die samen
aan de hemelpoort
kwamen.
Sint Pieter zei
Het spijt me heren,
maar er is nog slechts
één plaatsje vrij
in de hemel.
Sint Pieter vroeg zich af,
Aan wie zou ik het geven?

Hij vroeg aan de Hollander,
waarom vind jij
dat je recht hebt om
het koninkrijk Gods
te betreden?
De Hollander zei
Ik ben altijd zuinig geweest,
en ik heb steeds
voor Oranje gesupporterd.

Ok, zei Sint Pieter,
en jij, Belg,
waarom zou ik
dat laatste plaatsje
aan jou geven?

Ik zat 
op het tipje van mijn stoel
om te horen
wat de Belg zou antwoorden,
maar toen kreeg Nonkel Jos
een hartaanval.
Plots.
Enkele minuten later
was hij dood.

Ja, het kan snel gaan.

En ik heb nooit geweten
hoe de mop verder ging.